0% VAT dla szkół

Komputery dla szkół  0% VAT 

Prowadzimy zaopatrzenie szkół w sprzęt komputerowy ze stawką 0% VAT.

Posiadamy referencje z realizacji pracowni komputerowych na terenie całego kraju. Zapewniamy bezpłatne doradztwo i pomoc w doborze najtańszej oferty odpowiedzniego dla konkretnych potrzeb sprzętu komputerowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie ART. 83 UST. 1 PKT 26 ustawy

Poz.
Nazwa towaru
1.
Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych
2.
Drukarki
3.
Skanery
4.
Urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących)
5.
Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy)


Zasady zakupu komputerów na 0% VAT:

Na podstawie "Ustawy o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:
- dla placówek oświatowych (szkoły, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo wychowawcze),
- dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.
 Opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają następujące towary:
- jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, drukarki, skanery,
- urządzenia komputerowe do pism Braille'a
- urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

Zastosowanie obniżonej stawki VAT (0%) dla sprzedaży sprzętu komputerowego przeznaczonego dla placówek oświatowych, jest możliwe po dostarczeniu w trzech egzemplarzach:


• formularz zamówienia do pobrania plik (zamówienie)
• potwierdzenie zamówienia od organu prowadzącego placówkę oświatową,
• zaświadczenie potwierdzające istnienie instytucji oświatowej.
 

Elementy, które powinno zwierać zamówienie:
• nazwę i adres szkoły lub przedszkola nabywającego towary,
• numer identyfikacji podatkowej lub numer tymczasowy szkoły lub przedszkola,
• nazwę i ilość towarów, które będzie nabywała szkoła lub przedszkole,
• potwierdzenie organu nadzorującego, że  zamawiany jest związany działalnością dydaktyczną lub edukacyjną.
 

XHTML Validate CSS Validate
KWANT - komputery,kserokopiarki, projektory