Drukarki

Zapytaj o ten produkt Profesjonalne urządzenia już dziś mogą pracować dla Ciebie

Przedmiotem dzierżawy może być dowolne urządzenie.

Skonsultuj się z naszym handlowcem aby wybrać rozwiązanie w pełni odpowiadające Twoim potrzebom

Korzyści:
  • nie ma potrzeby posiadania środków inwestycyjnych na zakup sprzętu,
  • przejmujemy na siebie obowiązek utrzymania dzierżawionego sprzętu w stałej gotowości do pracy, jego konserwacji, usuwania awarii, dostarczania materiałów eksploatacyjnych (w wypadku poważniejszych awarii w ciągu 24h zapewniamy urządzenia zastępcze bądź wymianę na inny egzemplarz )
  • dostawa materiałów eksploatacyjnych do 3 godzin od momentu zagłoszenia
  • brak konieczności prowadzenia ewidencji i amortyzacji środków trwałych
  • nie musisz przejmować się utylizacją sprzętu - jako, że jest on naszą własnością, ten obowiązek ciąży na nas.
  • odciążenie osób odpowiedzialnych za sprzęt oraz magazyn materiałów eksploatacyjnych ( użytkownicy sami zgłaszają usterki lub brak tonera, ponieważ nie wiąże się to z zakupami bądź decyzjami o naprawie sprzętu )
  • stopień zadruku(zaczernienia) kartki w przypadku drukarek i kopiarek monochromatycznych nie rzutuje na cenę
XHTML Validate CSS Validate
KWANT - komputery,kserokopiarki, projektory